Pravila privatnosti

Izjava o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice interiordesign.viadecori.hr odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Internet stranice interiordesign.viadecori.hr.  Bazar Profero d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice viadecori.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je se obrađuju osobni podaci.

Upućuju se Kupci Internet stranice interiordesign.viadecori.hr (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama interiordesign.viadecori.hr (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Bazar Profero kao vlasnik stranice interiordesign.viadecori.hr prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@viadecori.hr

Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici viadecori.hr od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Bazar Profero d.o.o. putem Internet stranice interiordesign.viadecori.hr?

Prilikom registracije osobe za Kupca interiordesign.viadecori.hr Internet stranice, od budućeg Kupca ćemo zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja, korisničko ime i lozinka.

Kupac potvrđuje da se slaže da obradom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu.

Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama viadecori.hr Internet stranice, Bazar Profero će od Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: ime i e-mail adresu.

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima na interiordesign.viadecori.hr stranicama koje su vam prikazane. Preporučamo Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice interiordesign.viadecori.hr. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

U koju svrhu Bazar Profero d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke?

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke Kupca Internet stranice interiordesign.viadecori.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici ,realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bili individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.

Bazar Profero d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti našu Internetsku stranicu. Niti jedan dio Internetske stranice nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici interiordesign.viadecori.hr, a koji je sadržan u Općim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca.

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici te dvostrukom potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Korisnik može povući privolu u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@viadecori.hr

S kojim primateljima dijelimo osobne podatke?

Bazar Profero d.o.o. I interiordesign.viadecori.hr neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.
Kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda/usluga po narudžbi Kupca ili kada to zahtijeva važeći pozitivni propis RH podijeliti ćemo osobne podatke Kupca s:
1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.
2. Pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da Kupac podnese prigovor, reklamira proizvod te je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlaštenog servisa.
3. Prodavateljem proizvoda u konkretnom procesu kupnje kada je Bazar Profero d.o.o. ovlašteni trgovinski zastupnik u kojem slučaju prodavatelj koji izdaje račun i isporučuje robu mora imati podatke o registriranom Kupcu. U ovom slučaju prodavatelju se prosljeđuju osobni podaci Kupca i to: ime, prezime, adresa.

4. Pružatelju usluge informacijskog posredništva za elektroničke račune, jer Bazar Profero d.o.o. je temeljem Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi obveznik izdavanja e-računa. U tu svrhu sklopilo je ugovor s ovlaštenim pružateljem usluge – informacijskim posrednikom preko kojeg se odvija razmjena podataka između izdavatelja i primatelja e-računa pravne osobe, kojom prilikom se obrađuju svi računi koje marnic izdaje pravnim osobama i kojom će prilikom na javno dostupne kontakte biti kontaktiran kupac pravna osoba, od strane ovlaštenog Pružatelja usluga informacijskog posredništva, koji će zatražiti kontakt pravne osobe, službenu mail adresu, u svrhu dostave elektroničkih računa. Ukoliko je ta službena adresa koncipirana na način da sadrži osobno ime, pravna osoba će procijeniti hoće li ili ne dati taj kontakt.

 

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Bazar Profero d.o.o. pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca Internet stranice viadecori.hr na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. Pohranjujemo osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Pristup i ispravak osobnim podacima

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „Moj profil“ gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio s Bazar Profero d.o.o. Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od Bazar Profero d.o.o. cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: info@viadecori.hr

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od Viadecori putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@viadecori.hr u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i Bazar Profero d.o.o. odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka uzimamo ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako provodimo razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne možemo jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice te nismo odgovorni za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

 

Impresum:

BAZAR PROFERO d.o.o.

Kraljevec II. 4, 10 000 Zagreb

Društvo je registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod ID brojem tvrtke: 63595270820

Broj računa: HR0724840081105287287

SWIFT: RZBHHR2X otvoren u Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb, Hrvatska
Temeljni kapital : 20.000 kn, uplaćen u cijelosti

Član uprave: Sandra Šegulja-Leiderer